Ábendingar Síða 2

Leita að ábendingar

Veður á flugleið

Flug
Nr. máls: 2016-021F010
22.06.2017

RNSA hvetur flugmenn að huga vel að veðri á flugleið áður en lagt er á stað í sjónflugi.

Tengill á skýrslu

Koma í veg fyrir eldsneytisskort

Flug
Nr. máls: M-01214/AIG-09
10.08.2017

RNSA beinir þeim tilmælum til flugmanna að kynna sér upplýsingar og tilmæli Samgöngustofu varðandi ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir eldsneytisskort.

Tengill á skýrslu

Beiting stýra í hliðarvindi

Flug
Nr. máls: 2015-069-F-015
02.11.2017

RNSA beinir þeim tilmælum til flugmanna að þeir kynni sér til hlítar beitingu stýra í hliðarvindi.

Tengill á skýrslu

Gæta að veðri áður en einflugsnemi er sendur í einflug

Flug
Nr. máls: 2015-069-F-015
02.11.2017

RNSA beinir þeim tilmælum til flugkennara að gæta vel að veðri áður en einflugsnemi er sendur í einflug.

Tengill á skýrslu

Árekstrarhætta sjónflugs í stjórnuðu loftrými

Flug
Nr. máls: 17-173F028
22.03.2018

RNSA bendir flugmönnum í sjónflugi í stjórnuðu loftrými að óska eftir frekari upplýsingum um flugumferð framundan, ef þeir sjá hana ekki.

Tengill á skýrslu

Akstur við vetraraðstæður

Umferð
Nr. máls: 2014-U001
10.07.2015

Vesturlandsvegur við Fornahvamm

Varasamar aðstæður geta skapast á vegum landsins að vetrarlagi. Hálka og snjór á veginum minnka veggrip og snjór getur skafið í skafla inn á veginn og skapað mikla hættu, sérstaklega fyrir lítil ökutæki. Þegar ekið er inn í skafl getur ökutæki farið að snúast og ökumaður misst stjórn á því með ófyrirséðum afleiðingum. Eins geta vindhviður valdið sömu áhrifum, sérstaklega ef veggrip er takmarkað. Erfitt getur verið að greina skafla sem skafið hafa inn á veg og því afar mikilvægt að vera vel vakandi fyrir þessum hættum. Skaflar geta myndast út frá ýmsum þáttum í umhverfinu eins og í brekkum,við hæðir, hóla og vegrið. Vel þekkt er að skafið getur í skafla við vegrið eins og raunin varð á þessum stað. Þá eru þeir oft þykkastir út við kannt. Ökumenn þurfa að gæta sérstakrar varúðar og draga úr aksturshraða þar sem aðstæður eru þröngar og lítið rými til að bregðast við þó tími gefist til. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hvetur ökumenn til að undirbúa vel ferðalög að vetrarlagi. Kanna ástand bifreiðarinnar og þá sérstaklega hjólbarðanna. Vegagerðin heldur úti öflugri fréttaveitu á vegagerdin.is, á vegasja.vegagerdin.is og með upplýsingasímanum 1777. Mikilvægt er að kynna sér færð og veður fyrir ferðalög að vetrarlagi, og velja ferðatíma út frá upplýsingum um færð og veður. Eins er mikilvægt að haga akstri eftir aðstæðum og gera ráð fyrir lengri ferðatíma.

Tengill á skýrslu

Umgengni á slysavettvangi / Varðveisla slysavettvangs

Umferð
Nr. máls: 2014-U001
10.07.2015

Vesturlandsvegur við Fornahvamm

Vöruflutningabifreiðin stöðvaðist eftir áreksturinn þannig að erfitt var fyrir umferð að komast yfir brúna. Slysavettvangurinn er í tæplega 60 km fjarðlægð frá Borganesi og fyrsti lögreglumaðurinn kemur á vettvang 35 mínútum eftir að slysið er tilkynnt. Við rannsókn málsins kom í ljós að vegfarendur höfðu fært vöruflutningabifreiðina til áður en lögregla og sjúkralið komu á staðinn og þannig spillt vettvangi slyssins. Rannsóknarnefnd samgönguslysa bendir á mikilvægi þess að varðveita slysavettvang eins og kostur er fyrir rannsókn slyssins. Um þetta er fjallaði í 3. mgr. 10. gr. umferðarlaga þar sem bannað er að raska vettvangi eða fjarlægja ummerki umferðarslyss þar sem maður hefur látist eða slasast alvarlega. Ef ökutæki veldur verulegri hættu fyrir umferðina skal þó færa það úr stað.

Tengill á skýrslu

Of hraður akstur

Umferð
Nr. máls: 2013-U008
23.01.2015

Faxabraut Akranesi

Rannsóknarnefnd samgönguslysa (áður Rannsóknarnefnd umferðarslysa) hefur áður fjallað um hraðakstur og afleiðingar hans í skýrslum sínum. Of hraður akstur hefur verið ein af algengustu ástæðum banaslysa í umferðinni og ítrekar nefndin mikilvægi þess að ökumenn aki eigi hraðar en hámarkshraði og aðstæður leyfa.  

Tengill á skýrslu

Þjálfun ökumanna bifhjóla

Umferð
Nr. máls: 2013-U008
23.01.2015

Faxabraut Akranesi

Rannsóknarnefnd samgönguslysa bendir á mikilvægi þess fyrir ökumenn bifhjóla að þjálfa sig reglulega í viðbrögðum við hættulegum aðstæðum. Mikil hætta skapast ef ökumaður bifhjóls hemlar þannig að hjól læsast, þegar hjólin hætta að snúast missir ökumaður jafnvægið og hjólið fellur yfirleitt fljótlega á hliðina. Eins er mikilvægt fyrir ökumenn þessara ökutækja að þjálfa vel notkun á framhemlum. Mun meiri hemlun næst með því að nota framhemilinn, en líkur eru á að ökumaðurinn í þessu slysi hafi ekki beitt framhemli. Þess ber þó að geta að mun hættulegra er að læsa framhjólbarða en þeim aftari, en regluleg þjálfun í að beita báðum hemlum gerir ökumenn færari í að hemla örugglega án þess að hjólin læsist. 

Tengill á skýrslu

Aðgæsla við framúrakstur

Umferð
Nr. máls: 2014-U005
20.08.2015

Ólafsfjarðavegur við Hámundastaðaháls

Rannsóknarnefnd samgönguslysa telur brýnt að ökumenn sýni fyllstu aðgæslu við framúrakstur. Í Umferðarlögum (nr.50/1987) er kveðið á um að ökumaður, sem ætlar fram úr ökutæki skuli ganga úr skugga um að það sé unnt án hættu og að akrein sú sem nota á til framúraksturs sé án umferðar á móti á nægilega löngum kafla og að ekki sé annað er hindri framúraksturinn. Þá er óheimilt að hefja framúrakstur þegar vegsýn er skert vegna hæðar eða beygju á vegi. Í þessu slysi var snjókóf, lítið skyggni og aðstæður til framúraksturs ekki góðar. Í skýrslu um banaslys á Suðurlandsvegi við Sandskeið frá árinu 2006 benti nefndin á mikilvægi þessi að ökumenn gæti að sér við framúrakstur og þann háska sem af getur hlotist fyrir aðra vegfarendur.

Tengill á skýrslu