• Slysa- og atvikaskýrslur
  • Tillögur í öryggisátt
Meðferð mála frá árinu 2000. Ef óskað er eftir upplýsingum um eldri mál er bent á að hafa samband við skrifstofu RNSA.
Allar

Fréttir

22.02.2024

Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur lokið rannsókn á banaslysi sem varð á Víkurlandi á Djúpavogi. Í slysinu lést gangandi vegfarandi þegar hann varð fyrir vinnuvél. Skýrslu nefndarinnar má finna hér: Innri-Gleðivík Djúpavogi

20.02.2024

RNSA hefur gefið út lokakýrslu vegna flugumferðaratviks þegar farþegaflugvél fór í fráhvarfsflug af lokastefnu fyrir flugbraut 01 á Keflavíkurflugvelli, þar sem kennsluflugvél var flogið inn á lokastefnuna. Skýsluna er að finna hér

18.01.2024

Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur lokið rannsókn á banaslysi sem varð á gatnamótum Barónsstígs og Grettisgötu. Í slysinu lést ökumaður rafhlaupahjóls þegar hann varð fyrir hópbifreið. Skýrslu nefndarinnar má finna hér: Barónsstígur Grettisgata

Hvernig tilkynna skal slys eða atvik

Tilkynning um flugslys eða alvarlegt flugatvik

Verði flugslys eða alvarlegt flugatvik samkvæmt lögum um rannsókn samgönguslysa ber sérhverjum sem um það veit að tilkynna það rannsóknarnefnd samgönguslysa án ástæðulauss dráttar eða ganga úr skugga um að nefndin hafi fengið vitneskju um slysið.

Sérstaka skyldu í þessu tilliti hafa:

  • Stjórnendur og eigendur eða umráðamenn loftfara.
  • Flugmálastjórn Íslands, flugrekendur, lögregla, rekstraraðilar flugvalla og veitendur flugleiðsöguþjónustu.
  • Opinberar stofnanir á sviði eftirlits með flugsamgöngum, Sjúkratryggingastofnun og tryggingafélög með starfsstöðvar hér á landi, auk annarra sem hafa fengið vitneskju um flugslys eða alvarlegt flugatvik.

Sama gildir um hvern þann sem finnur loftfar eða aðra hluti við aðstæður er benda til þess að flugslys eða alvarlegt flugatvik hafi orðið.

Bakvaktarnúmer vegna tilkynninga um flugslys, alvarlegt flugatvik eða flugumferðaratvik er:

660-0336

Eyðublað vegna tilkynningar á flugslysi eða alvarlegu flugatviki

Eyðublað vegna tilkynningar á flugumferðaratviki

Tilkynning um slys á sjó

Verði sjóslys eða sjóatvik samkvæmt lögum um rannsókn samgönguslysa ber sérhverjum sem um það veit að tilkynna það rannsóknarnefnd samgönguslysa án ástæðulauss dráttar eða ganga úr skugga um að nefndin hafi fengið vitneskju um slysið.

Sérstaka skyldu í þessu tilliti hafa:

  • Stjórnendur og eigendur eða útgerðarmenn skipa.
  • Landhelgisgæsla Íslands, lögregla, rekstraraðilar hafna, tollstjóri og Vaktstöð siglinga.
  • Opinberar stofnanir á sviði eftirlits með skipasamgöngum, Sjúkratryggingastofnun og tryggingafélög með starfsstöðvar hér á landi, auk annarra sem hafa fengið vitneskju um slys eða atvik.

Sama gildir um hvern þann sem finnur skip eða aðra hluti við aðstæður er benda til þess að sjóslys eða sjóatvik hafi orðið.

Bakvaktarnúmer vegna tilkynninga um sjóslys eða sjóatvik er 769-0333 . Rannsakandi er á bakvakt allan sólarhringinn alla daga ársins. Einnig er geta þeir sem hafa aðgang tilkynnti í gegn um Atvik-sjómenn. Í boði er líka að fylla út eyðublað sem hægt er að senda á RNSA@RNSA.is

769-0333 Atvik sjómenn Eyðublað

 

Tilkynning vegna umferðarslysa

Fjarskiptamiðstöð lögreglu eða viðkomandi lögregluembætti skal, svo fljótt sem verða má, koma boðum um alvarleg umferðarslys  í bakvaktarsíma umferðarsviðs Rannsóknarnefndar samgönguslysa (RNSA) sem svarar allan sólahringinn alla daga ársins. Símanúmer bakvaktarsíma er 863-2643

Ársyfirlit

Á neðangreindum hlekkjum má finna ársyfirlit hvers sviðs:

Ársyfirlit